Mặt Dây Chuyền Trụ Mắt Hổ Vàng

Mặt Dây Chuyền Trụ Mắt Hổ Vàng
Mặt Dây Chuyền Trụ Mắt Hổ Vàng ( Nguyễn Bình Gems )

Ý NGHĨA VÀ CÔNG DỤNG CỦA MẶT DÂY CHUYỀN TRỤ ĐÁ MẮT HỔ:

Đá mắt hổ được đeo trên người để đem lại sự mạnh mẽ giàu có và may mắn người đeo.

Đá mắt hổ có khả năng giúp người đeo xóa bỏ sợ hãi, lo lắng và chứng mắc bệnh hoang tưởng, mang đến thần minh mẫn, kích thích lòng tin, dũng khí… , nâng cao năng lực hành động, dám đương đầu với khó khăn thử thách.