Trùng tang là một hiện tượng tâm linh nói nôm na là người mất phạm vào giờ xấu giờ trùng tang. Khiến các tà sai vong bắt những người trong nội tộc đi theo. Theo một số thông tin trùng tang xảy ra trong vòng 49 ngày, 100 ngày 1 năm. Những tà xấu sẽ sai khiến vong linh vừa mới mất để dắt người nhà đi.

(Sản phẩm này dành riêng cho tâm linh nên tỷ lệ thần sa, chu sa sẽ cao nên có thể giá cao hơn so với loại khác)

Như chúng ta đã biết Thần Sa Chu Sa- Huỳnh Hoàng là một trong những vật phẩm tối ưu, nhưng tính độc tính của chu sa thần sa khá cao nên người sử dụng phải được hướng dẫn cụ thể vừa an toàn vừa tối ưu tác dụng. Nguyễn bình gem đã cho vào 1 cái nọ và được bịt kín bằng nhựa Expoxy kiến cho khí thần sa chu sa khó thoát ra ngoài ảnh hưởng đến sức khoẻ người dùng

Thần sa chu sa huỳnh hoành có thể mang theo bên người, để trên ô tô, xe máy để an toàn đi lại tránh những vong hợp làm phiền quấy phá