Đá Tourmaline Đen Thô

800,000 

Đá Tourmaline đen thô dùng để trừ tà,làm trang sức, đá tourmaline đen có nhiều màu, nhưng màu đen là phổ biến nhất, đá tourmaline hay dùng để trấn trạch nhà, hình dạng của đá tourmaline đen có dạng tinh thể hình que

 

Gọi ngay
Điện thoại
090.456.9723
Gọi ngay
Hotline
0904.569.723

Đá Tourmaline Đen Thô

da tourmaline den tho

Loại Đá Tuormaline thô to luôn sẵn hàng

Đá Tourmaline đen thô dùng để trừ tà,làm trang sức, đá tourmaline đen có nhiều màu, nhưng màu đen là phổ biến nhất, đá tourmaline hay dùng để trấn trạch nhà, hình dạng của đá tourmaline đen có dạng tinh thể hình que

da tourmaline lam trang suc