Tượng Hổ Bằng Đá Mắt Hổ

Hổ là chúa sơn lâm biểu trưng uy quyền và quyền lực tối cao, tượng hổ đặt trong nhà ngăn trừ trà khí. Hổ biểu tượng quyền lực tối cao. Chất liệu đá mắt hổ thiên nhiên.

LIÊN HỆ MUA HÀNG

tuong hổ đá mắt hổ

tuong-ho-da-mat-ho1

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply


+ 8 = nine

Mua hàng (0 Items)
Your cart is empty!


Subtotal: $0.00VNĐ
Total: $0.00VNĐ