Tranh Đá Quý Văn Miếu Quốc Tử Giám

Tranh Đá Quý Văn Miếu Quốc Tử Giám: Văn Miếu được xây dựng tháng 10 năm 1070, thờ Khổng Tử, các bậc Hiền triết của Nho giáo và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, người thầy tiêu biểu đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam. Năm 1076, nhà Quốc Tử Giám được xây kề sau Văn Miếu, ban đầu là nơi học của các hoàng tử, sau mở rộng là nơi đào tạo nhân tài của đất Việt.

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Cổng chính Văn Miếu Quốc Tử

lien-he-mua-da22v

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply


+ 6 = ten

Mua hàng (0 Items)
Your cart is empty!


Subtotal: $0.00VNĐ
Total: $0.00VNĐ