Tranh Đá Quý Đại Tướng Võ nguyên Giáp

Tranh Đá Quý Đại Tướng Võ nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 – 4 tháng 10 năm 2013), còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà chỉ huy quân sự và chính trị gia Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông là người chỉ huy đầu tiên Quân đội Nhân dân Việt Nam, là một trong những người góp công thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được chính phủ Việt Nam đánh giá là "người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh", là chỉ huy chính trong các chiến dịch và chiến thắng chính trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) đánh bại Thực dân Pháp, Chiến tranh Việt Nam (1960–1975) chống Mỹ, thống nhất đất nước và Chiến tranh biên giới Việt-Trung (1979) chống quân Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc.

Tranh Đá Quý Đại Tướng Võ nguyên Giáp

Tranh Đá Quý Đại Tướng Võ nguyên Giáp

lien-he-mua-da22v
Võ Nguyên Giáp đã trở thành một phần của lịch sử , góp phần cùng toàn Đảng , toàn quân và toàn dân khẳng định với thế giới rằng : một dân tộc nhỏ bé cũng có thể đánh thắng những kẻ thù xâm lược hung hăng to lớn nhất . Bởi lẽ , dân tộc ấy “ thà hy sinh tất cả , chứ nhất định không chịu mất nước , không chịu làm nô lệ “

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply


5 − = zero

Mua hàng (0 Items)
Your cart is empty!


Subtotal: $0.00VNĐ
Total: $0.00VNĐ