Tranh Đá Quý Chữ Nhẫn

Tranh Đá Quý Chữ NhẫnNhẫn là đặc trưng của nền văn minh Đông Á, trở thành quy tắc ứng xử từ gia đình đến xã hội. Việt Nam là nước có nền văn hoá nông nghiệp với đặc điểm trọng tình khiến người Việt Nam lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng xử. Do đó, người Việt Nam luôn chủ trương nhường nhịn để giữ được thuận hoà. Cũng bởi vậy mà chữ Nhẫn có một ý nghĩa, vị trí rất quan trọng trong nếp sống của người Việt. Một gia đình có êm ấm, hoà thuận hay không phần lớn là do sự nhẫn nhịn quyết định.

tranh đá quý chữ nhẫn

lien-he-mua-da22v

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply


nine − 6 =

Mua hàng (0 Items)
Your cart is empty!


Subtotal: $0.00VNĐ
Total: $0.00VNĐ