Posts Tagged ‘Thien Thach’

Bán Thiên Thạch Tectic Thô

thiên thạch

Thiên Thạch khi bay vào bầu khí quyền, thiên thạch cọ sát với không khí nên bề mặt bị nóng lên mấy nghìn độ, và chảy thành nước. Sau đó, khi nguội dần, bề mặt nóng chảy này đóng lại thành một lớp vỏ mỏng gọi là lớp vỏ nóng chảy, thường chỉ dày độ […]

Mua hàng (0 Items)
Your cart is empty!


Subtotal: $0.00VNĐ
Total: $0.00VNĐ