Ấn Ngọc Mã Não Trắng

Ấn Ngọc Mã Não Trắng: Ấn ngọc ngày xưa chỉ có quan lại và vua chúa được sử dụng, ai có ấn triện trong tay là người đó nắm được quyền bính. Ngày nay xã hội cởi mở hơn ấn triện được sử dụng mang ý nghĩa thăng quan tiến chức. Ngoài các chất liệu đá mã não chúng tôi còn nhận làm các loại ấn Aventurin, ấn thạch anh các loại….

LIÊN HỆ MUA HÀNG

ấn ngọc mã não trắng

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply


nine − = 8

Mua hàng (0 Items)
Your cart is empty!


Subtotal: $0.00VNĐ
Total: $0.00VNĐ